SP

 
SP   SP
 

حضور در نمایشگاه بین المللی Gitex 2005

شرکت نرم افزاری پیشگامان تک پرداز اندیش یا به اختصاری پیشگام این بار نیز در دومین حضور حود در نمایشگاه بین المللی Gitex دوبی، با قفل نرم افزاری Colock حاضر می شود. علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه و غرفه شرکت نرم افزاری پیشگام می توانند به سالن 5 غرفه L5-1 مراجعه فرمایند. مقدم شما را پیشاپیش گرامی می داریم.

 
 

Page Top 5

 

 Copyright (C) 2001-2005 PishgamSoft company, last update: 2007/09/01